top of page

Порівняльне дослідження

ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед» відповідно до вимог міжнародного стандарту менеджменту якості

ISO13485, провів порівняльне дослідження амінокислотних послідовностей рекомбінантних

антигенів SARS-CoV-2 власного виробництва та нуклеокапсидного (NP), поверхневого (S),

оболонкового (E) та мембранного (М) білків SARS-CoV-2 штаму «OMICRON» (B.1.1.529) за даними

звіту про оцінку ризиків 1 Європейського Центру профілактики та контролю хвороб (ECDC).

Геном штаму «OMICRON» B.1.1.529 SARS-CoV-2 не містить великих делецій у діагностично

важливих ділянках, однак має велику кількість точкових замін (мутацій) у гені, що відповідає за

синтез поверхневого білку SPIKE.

Так, нуклеокапсидний білок (NP) SARS-CoV-2 власного виробництва та нуклеокапсидний білок (NP)

SARS-CoV-2 «OMICRON» B.1.1.529 variant GenBank accession No. UFT26509.1 має збіг 98,6 %.

Поверхневий білок (SPIKE) SARS-CoV-2 власного виробництва та Поверхневий білок (SPIKE) SARS-

CoV-2 SPIKE «OMICRON» B.1.1.529 variant GenBank accession No. UFT26501.1 має збіг 89,4 %.

Мембраний білок (М) SARS-CoV-2 власного виробництва та Мембраний білок (М) SARS-CoV-2

«OMICRON» B.1.1.529 variant GenBank accession No. UFT26504.1 має збіг 98,6 %.

Білок оболонки (Е) SARS-CoV-2 власного виробництва та Білок оболонки (Е) SARS-CoV-2

«OMICRON» B.1.1.529 variant GenBank accession No. UFT26503.1 має збіг 98,7 %.

Проведене порівняння свідчить про відсутність суттєвої загрози зниження діагностичної чутливості

тест-систем виробництва ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед» для виявлення коронавірусної хвороби через

мутації варіантів штаму «OMICRON» (B.1.1.529) SARSCoV-2.

Введення в обіг багатотаргетних тест-систем таких як DIA®-SARS-CoV-2-NP-S-IgМ для якісного

виявлення IgМ антитіл до нуклеопротеїну (нуклеокапсидний антиген, NP) та поверхневого (spike-

білок, S) антигенів коронавірусу SARS-CoV-2, DIA®-SARS-CoV-2-different для диференційного

виявлення антитіл до всіх структурних білків вірусу – NP, S, M та Е надає інструмент діагностичним

лабораторіям для глибокого дослідження в умовах появи нових мутацій вірусу.

Фахівці ПрАТ «НВК«Діапроф-Мед» невпинно стежать за мутаціями SARS-CoV-2 та появою нових

варіантів вірусу з метою удосконалення конструкції тест-систем для забезпечення максимальних

показників чутливості та специфічності.

1 – https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/threat-assessment-covid-19-

emergence-sars-cov-2-variant-omicron-december-2021.pdf

45 переглядів0 коментарів

Kommentare


bottom of page