top of page

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

(код за ЄДРПОУ 24265186, місцезнаходження: 03113, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 68/1, офіс 62) (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться, 30 квітня 2021 року о 10 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2020 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2020 рік.

6. Затвердження порядку використання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

8. Звіт відповідального за виконання положень антикорупційної програми Товариства за 2020 рік. Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, - 26 квітня 2021 р.

ДІАПРОФ-МЕД_збори_30.04.2020
.docx
Download DOCX • 9KB
ДІАПРОФ-МЕД_збори_30.04.2020
.rar
Download RAR • 4KB

4 перегляди0 коментарів

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page